Görme Engelliler

Hak ve Sorumluluklar

ÖĞRENCİ-VELİ HAK VE SORUMLULUKLARI

ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR

*Düşüncelerini özgürce ifade edebilme

*Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma

*Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

*Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme

*Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması

*Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme

*Okulun kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması

*Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma

*Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma

*Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

 

Okula Özgü Haklar

* İl genelinde yapılan seviye tespit sınavlarında okul birincisi olan öğrenciyi bir test kitabıyla ödüllendirme

* Dönem sonlarında not ortalaması “4.50” ve üstünde olanları kapanış töreninde tüm okulla tanıtıp bir kitapla ödüllendirmek

* Özgün eserlerini kamuya sergileme (Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, konser, sergi, seminer, sempozyum vb.)

 

SORUMLULUKLAR

*Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.

*Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.

*Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.

*Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.

*Okul kurallarına uyacağım.

*Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla ) katkıda bulunacağım.

*Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.

*Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.

 

Okula Özgü Sorumluluklar

*Okulun ve bahçesinin temizliği konusunda verilen görevleri yerine getireceğim.

*Okulun bilim ve sanat panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunacağım.

*Okulda ki başarımı olumsuz etkileyecek çevresel faktörlerden uzak duracağım.

*Zararlı alışkanlıklar edinmeme neden olacak bireylerle arkadaşlık etmeyeceğim ve bu tip mekanlardan uzak duracağım.

*Ders esnasında hiçbir suretle cep telefonu vb. cihazları kullanmayacağım.

VELİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR

*Çocuğumun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.

*Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak

*Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.

*Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.

*Okul yönetimine katılmak.

*Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

 

Okula Özgü Haklar

*Okulun veli eğitim seminerlerine yararlanmak (Ana baba okulu, çocuk gelişimi, ilan panoları)

*Okul kütüphanesinden yararlanmak.

*Okulun web sayfasından yararlanmak.

 

SORUMLULUKLAR

*Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.

*Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesi de görev alacağım.

*Okulun duyuru – yayınlarını ve internet sitesini takip edeceğim.

*Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.

*Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.

*İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım.

*Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve gezme saatlerini düzenlenmesine yardımcı olacağım.

*Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım.

*Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.

*Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.

*Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma, çöp dökme gibi)

*Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.

*Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.

*Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.

*Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.

*Bu hükümlerin, çocuğumun odasında görünür bir biçimde çerçeveletilerek bulundurulmasını sağlayacağım.

 

Okula Özgü Sorumluluklar

*Okul kütüphanesine en az iki kitap ya da (CD, Film, Asetat)kaynakla katkıda bulunacağım.

*Çocuğumun internette zararlı içerikli yayınların yer aldığı sitelere erişmesini engelleyeceğim.

*Çocuğumun toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını destekleyeceğim.

*Çocuklarım arasında cinsiyet ayırımı gözetmeyeceğim.

*Çocuğumun bir üst öğretim kurumuna gidebilmesi için gerekli olan tüm maddi ve manevi desteği göstereceğim.

*Çocuğuma zararlı alışkanlıklar konusunda olumsuz örnek olmayacağım.

*Her dönem en az iki kez okulu ziyaret edeceğim ve çocuğumun öğretmenleri ile görüşeceğim.

*Okul rehberlik servisi ile işbirliği içinde çalışacağım.

*Öğrenci hakkında, görüşmek için davet edildiğimde buna gecikmezsizin uyacağım.

*Öğrencinin özgüvenini geliştirici olanaklar yaratacağımı, özgüvenini zedeleyici,”sen beceremezsin”, sen yapamazsın senin yerine ben yapayım” gibi ifadelerden kesinlikle kaçınacağımı, her fırsatta onurlu, kendisine güvenilir bir insan olduğunu telkin edeceğim.

*Çocuğumun düşüncelerine değer vereceğim ve onu dinleyeceğim.